Pitanja i odgovori - COVID-19 pandemija

Pitanja i odgovori - COVID-19 pandemija

Članak je preuzet sa sajta Svetske zdravstvene organizacije. Za više informacija posetite sledeći link.

Šta je korona virus?

Korona virusi predstavljaju veliku familiju virusa koji izazivaju oboljenja kod ljudi i životinja. U slučaju ljudi ovi virusi mogu izazvati respiratorne infekcije u vidu gripa, ali i u vidu mnogo ozbiljnijih oboljenja poput MERS (Middle East Respiratory Syndrome) i SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Najmlađi otkriveni korona virus izaziva bolest poznatiju pod nazivom COVID-19.

Šta je COVID-19?

COVID-19 je infektivno oboljenje koje izaziva skoro otkriveni korona virus koji je bio nepoznat pre početka pandemije u Wuhanu (Kina) u decembru 2019. godine.

Koji su simptomi COVID-19?

Najčešći simptomi COVID-19 oboljenja su temperatura, umor i suvi kašalj. Neki pacijenti mogu imati bolove, zapušenje disajnih puteva, suvo grlo ili dijareju. Ovi simptomi su obično slabi i polako se pojavljuju. Kod nekih osoba koje su inficirane ne postoje bilo kakvi simptomi i oni se osećaju dobro.

Većina obolelih (oko 80%) se oporavi od ove bolesti bez ikakve potrebe za dodatnom medicinskom negom. Tek 1 od 6 ljudi obolelih od COVID-19 može razviti ozbiljnije tegobe, poput problema sa disanjem. Stariji ljudi, i oni koji već imaju neko prethodno medicinsko stanje poput visokog pritiska, probleme sa srcem ili dijabetes, pripadaju rizičnoj grupi podložnoj ozbiljnijim posledicama od ove bolesti. U slučaju jake temperature, kašlja ili problema sa disanjem savetuje se da se obratite lekarima za medicinsku pomoć.

Kako se COVID-19 prenosi?

COVID-19 se može dobiti samo od drugih obolelih. Bolest se prenosi od osobe do osobe putem malih kapljica iz usta i nosa koje potiču od zaražene osobe. Ukoliko udahnete ove kapljice može doći do infekcije i iz tog razloga je veoma važno da se držite na razdaljini od bar 1 metra od osobe koja je bolesna. Drugi način da se zarazite je dodirivanjem kontaminiranih objekata ili površina, a zatim dodirivanjem očiju, usta ili nosa.

WHO trenutno radi na istraživanju o dodatnim načinima kako se COVID-19 širi i u slučaju novih saznanja podeliće ih sa ostatkom sveta.

Da li se virus može preneti preko vazduha?

Dosadašnje studije ukazuju da se virus izazvan COVID-19 prenosi pre svega kontaktom sa zaraženom osobom i da ne postoje dokazi da je širenje virusa moguće preko vazduha.

Da li se COVID-19 može preneti od osobe koja nema simptome?

Glavni način prenosa COVID-19 je putem čestica tečnosti koje zaražena osoba proizvodi prilikom kašljanja ili kijanja. Prenošenje COVID-19 od strane osobe bez simptoma je malo verovatno. Međutim, veliki broj ljudi zaraženih COVID-19 virusom imaju blaže simptome, pogotovo u samom početku bolesti. Iz tog razloga, mogućnost zaraze COVID-19 virusom je prisutna ukoliko ste u kontaktu sa osobom koja ima blaže simptome i generalno se oseća dobro.

Da li se COVID-19 može preneti putem izmeta zaražene osobe?

Rizik dobijanja COVID-19 virusa putem izmeta zaražene osobe je mala. Određene studije ukazuju da virus može biti prisutan u izmetu u određenoj meri, ali prenos virusa ovim putem nije dominantan način prenosa.

Kolika je verovatnoća da ću oboleti od COVID-19?

Verovatnoća zavisi od lokacije na kojoj se nalazite - konkretno da li u vašoj okolini postoji veliki broj obolelih ili ne.

U slučaju da se nalazite u gradu ili okolini u kojoj postoje oboleli, postoji velika verovatnoća da ćete biti inficirani virusom. Iz tog razloga vrlo je važno da pratite zvanična uputstva vlasti koja se tiču restrikcija kretanja i okupljanja.

Da li treba da budem zabrinut zbog COVID-19?

Bolest izazvana COVID-19 infekcijom je generalno blaga, pogotovo kod dece i mlađih osoba. Međutim, može izazvati ozbiljnu bolest - 1 od 5 ljudi koji su zaraženi zahtevaju bolničko lečenje i negu. Iz tog razloga savršeno je normalno da budete zabrinuti za sebe i svoje bližnje zbog ove pandemije.

Ko spada u najrizičniju grupu za ozbiljniji razvoj bolesti?

Iako još uvek ne znamo mnogo o COVID-19 i tome kako utiče na ljude, ono što znamo je da starije osobe i osobe sa postojećim zdravstvenim problemima (poput visokog pritiska, problema sa srcem, plućima, kancerom ili dijabetesom) spadaju u rizičniju grupu i bivaju jače pogođeni u odnosu na ostale.

Da li su antibiotici efektivni protiv COVID-19?

Ne. Antibiotici ne rade u slučaju virusnih infekcija, već samo kod bakterijskih. COVID-19 izaziva virus, tako da antibiotici ne rade niti treba da se koriste kao preventivna mera. Jedino kada treba da koristite antibiotike je kada ih doktor namenski prepiše kako bi se izlečili od bakterijske infekcije.

Da li postoji bilo kakav lek ili tretman koji bi sprečio ili izlečio COVID-19?

Trenutno nema nikakvih dokaza da lekovi koje imamo mogu da spreče ili izleče bolest. WHO ne preporučuje samostalno uzimanje lekova na svoju ruku, uključujući i antibiotike.

Da li postoji vakcina za COVID-19?

Još uvek ne. Do danas, nije napravljena bilo kakva vakcina niti bilo kakav drugi vid tretmana za lečenje COVID-19. To naravno ne znači da oni koji su oboleli ne treba da prime neophodnu lekarsku pomoć kako bi im se olakšali simptomi. Ljudi koji su oboleli i imaju ozbiljne simptome treba da budu hospitalizovani. Većina pacijenata se uspešno oporavi zahvaljjući podršci i nezi.

Moguće vakcine su trenutno u procesu razvoja i testiranja kroz klinička ispitivanja.

Najefikasniji način da zaštitite sebe i svoje bližnje je da redovno perete ruke, pratitie uputstva o socijalnoj izolaciji, izbegavate dodirivanje usta, nosa i očiju prljavim rukama i da držite odstojanje od drugih bar 1 metar.

Da li je COVID-19 isto što i SARS?

Ne. Virus koji izaziva COVID-19 i onaj koji je izazvao SARS 2003. godine su povezani genetski, ali su same bolesti kompletno drugačije.

SARS je bio značajno smrtonosniji, ali manje zarazan od COVID-19.

Da li treba da nosim masku kako bih se zaštitio?

Masku treba da nosite isključivo ako ste već oboleli od COVID-19 (pogotovo ako imate kašalj) ili ukoliko se u vašoj neposrednoj blizini nalazi osoba koja je već obolela. Standardne maske koje se mogu nabaviti u apotekama treba da se koriste samo jednom. Ukoliko niste oboleli ili ne brinete o nekome ko je oboleo, maske nisu potrebne i bespotrebno ih trošite u momentu kada vlada globalna nestašica istih.

WHO savetuje da racionalno koristite maske i da ih ne trošite u slučaju da niste bolesni.

Najefikasniji način da zaštitite sebe i svoje bližnje je da redovno perete ruke, pratitie uputstva o socijalnoj izolaciji, izbegavate dodirivanje usta, nosa i očiju prljavim rukama i da držite odstojanje od drugih bar 1 metar.

Kako da stavim, korisnim i skinem jednokratnu masku?

  1. Imajte u vidu da su maske najpotrebnije medicinskom osoblju i pojedincima sa respiratornim simptomima.
  2. Pre nego što uzmete masku, očistite ruke sredstvom za dezinfekciju na bazi alkohola ili sapunom i toplom vodom.
  3. Uzmite masku i proverite da li je fizički oštećena. Maske koje imaju rupu ili su pocepane ne treba da se koriste.
  4. Pravilno orjentičite masku tako da je obojeni deo napolju.
  5. Postavite masku na vaše lice i stegnite je tako da se oblikuje u odnosu na vaše lice.
  6. Vrlo je važno da masku postavite tako da pokriva nos, bradu i usta.
  7. Nakon upotrebe, skionite masku; uklonite elastičnu vrpcu iza ušiju držeći masku podalje od lica i odeće kako bi sprečili potencijalnu kontaminaciju.
  8. Bacite masku u najbližu kantu za smeće.
  9. Operite i dezinfikujte ruke.

Koliki je period inkubacije COVID-19?

Period inkubacije označava vreme između inicijalne infekcije i pojave prvih simptoma bolesti. Većina smatra da je period inkubacije između 1 i 14 dana, a najčeće oko 5 dana.

Da li životinje mogu da prenesu virus ljudima?

Korona virusi su familija virusa koja se često može pronaći kod životinja. Povremeno ljudi bivaju inficirani na ovaj način i zatim vrše dalji prenos virusa na druge ljude u svojoj okolini. Na primer, SARS-CoV je potekao od cibetki, a MERS-CoV od kamila. Mogući životinjski izvori za COVID-19 još uvek nisu utvrđeni.

U slučaju da planirate posetu pijaci ili mestu na kojem se prodaju životinjee, izbegavajte direktan kontakt sa životinjama i svim površinama. Brinite o hrani i čuvajte je u skladu sa specifikacijama proizvođača.

Da li moj kućni ljubimac može da mi prenese COVID-19?

Iako je do sada poznat jedan slučaj u kojem je pas bio inficiran u Hong Kongu, do danas nije pronađen nijedan dokaz da je taj pas preneo tj. da bilo koja druga kućna životinja može da izvrši prenos COVID-19. COVID-19 se prenosi putem kapljica koje potiču od već obolelih osoba putem kašlja, kijanja ili govora.

Koliko virus može da preživi na površinama?

Još uvek nije sa sigurnošću utvrđeno koliko dugo COVID-19 može da preživi na različitim površinama, ali izgleda da se ponaša kao i ostali korona virusi. Studije ukazuju na to da se na površinama može zadržati između 5 sati i nekoliko dana, u zavisnosti od okolnih uslova poput tipa površine, temperature, vlažnosti vazduha i sl.

Ukoliko smatrate da je neka površina inficijrana očistite je sredstvom za dezinfekciju kako biste ubili virus i zaštitili sebe.

Da li je bezbedno primiti poštu iz države u kojoj postoji epidemija virusa?

Da. Mala je verovatnoća da inficirana osoba može zaraziti paket koji bi mogao da izazove dalje širenje bolesti zbog okolnosti i uslova u kojima se paketi prenose po svetu.

Šta ja mogu da uradim?

Pribegnite socijalnoj izolaciji i radite od kuće ako je to moguće. Redovno perite ruke, nemojte dodirivati usta, oči i usta. Izbegavajte rukovanje, držite odstojanje u odnosu na druge. Pratite zvanična uputstva.